Interesting Stocks: $GME, $AMC, $BB, $BBBY, $NOK, $EXPR, $KOSS, $NAKD

Shiba Inu (SHIB) vs. Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu Current Price
$0.000022
Shiba Inu Current Price
$0.000022
Shiba Inu All Time High Price
$0.000088
on Oct. 28, 2021
Shiba Inu All Time High Price
$0.000088
on Oct. 28, 2021
Shiba Inu Rank
15
Shiba Inu Rank
15
Performance
# Name 24h 7d 30d 3m 6m ytd 1y 3y 5y max
15 SHIBA INU 4.53% 21.98% 45.26% 55.38% 237.5% 37.51% 29,706,193.2% N/A N/A 2,111,832.7%
15 SHIBA INU 4.53% 21.98% 45.26% 55.38% 237.5% 37.51% 29,706,193.2% N/A N/A 2,111,832.7%
Performance
Time Shiba Inu Shiba Inu
24h 4.53% 4.53%
7d 21.98% 21.98%
30d 45.26% 45.26%
3m 55.38% 55.38%
6m 237.5% 237.5%
ytd 37.51% 37.51%
1y 29,706,193.2% 29,706,193.2%
3yN/A N/A
5yN/A N/A
max 2,111,832.7% 2,111,832.7%
Shiba Inu Yearly High and Low Prices
Year Low Price High Price
2022 $0.000017 $0.000034
2021 $0 $147,601.3
2020 $0 $0.000000
Shiba Inu Yearly High and Low Prices
Year Low Price High Price
2022 $0.000017 $0.000034
2021 $0 $147,601.3
2020 $0 $0.000000
Shiba Inu Yearly Performance
Year Performance Price Year Start Price Year End
2022 37.51% $0.000034 $0.000021
2020 100.0% $0.000000 $0
Shiba Inu Yearly Performance
Year Performance Price Year Start Price Year End
2022 37.51% $0.000034 $0.000021
2020 100.0% $0.000000 $0